Choose life, choose wood

Ontdek waarom hout het enige duurzame bouwmateriaal is ...

Hout gebruiken redt de bossen

Lees meer

Hout gebruiken is goed voor het klimaat

Lees meer

Bereken in 2 stappen hoeveel CO² is vastgelegd in uw houtproducten

Lees meer

Lage hoeveelheid opgenomen energie

Bouwmateriaal produceren vergt energie. Opgenomen energie is de energie die wordt verbruikt door alle processen die verband houden met de productie van een materiaal, van mijnbouw tot productie tot transport.

Hout verbruikt als grondstof een minimale hoeveelheid energie want hout groeit met de energie van de zon. In de productiecyclus wordt energie alleen gebruikt om de boom te oogsten, te verwerken en te transporteren.

Nauwelijks effect op de opwarming van de aarde

De opwarming van de aarde is het belangrijkste, meest overheersende milieuprobleem van onze tijd. De gevaarlijkste klimaatveranderingen kunnen nog steeds worden voorkomen indien we onze op fossiele brandstoffen gebaseerde energiesystemen omzetten naar hernieuwbare energiebronnen en hernieuwbare materialen zoals hout. Hout draagt nauwelijks bij aan de opwarming van de aarde dankzij volgende zaken:

  • Hout heeft een lage wateremissie-index, bossen reguleren zelf de waterkringloop, ze voorkomen overstromingen en creëren wolken.

  • Hout heeft een positieve luchtemissie-index: “werkende” bossen zijn de krachtigste technologie voor schone lucht op aarde, absorberen CO² en geven zuurstof af.

  • Hout heeft een negatieve impact op koolstof: zoals hierboven weergegeven, functioneert hout als een belangrijke koolstofvoorraad.

Hernieuwbaar. Duurzaam. Recycleerbaar.

Gebruik 1 boom, bescherm 100 bomen.

De ecocyclus van hout omvat hergebruik, herstel en recyclage. Wanneer deze producten aan het einde van hun levensduur zijn, komt de CO² vrij in de atmosfeer, terwijl het afval vergaat of gerecycleerd wordt als bio-energie. De CO² wordt dan weer opgeslagen in de bomen en vormen de voedingsstoffen en bouwblokjes voor hun groei.

In tegenstelling tot metalen en producten op basis van fossiele brandstoffen zoals kunststoffen, zijn de grondstoffen uit het bos hernieuwbaar en brengen ze een continue cyclus van houtproducten voort.

CO₂ calculator